Hymne National Malagasy

 

1 Ry Tanindrazanay malala Ry Madagasikara soa. Ny fitiavanay anao tsy miala, Fa ho anao ho anao doria tokoa.

Refrain

Tahionao ry Zanahary Ty Nosindrazanay ity Hiadana sy ho finaritra He sambatra tokoa izahay.

2 Ry Tanindrazanay malala Irinay mba hanompoana anao Ny tena sy fo fanahy anananay zay sarobidy sy mendrika tokoa.

3 Ry Tanindrazanay malala Irinay mba hitahiana anao, Ilay Nahary izao tontolo izao No fototra ijoroan'ny satanao.