MALAGASY   MODERINA (M M)

 

Ampio inty
1 takelaka avy aminao
2e partie
3e partie
4e partie

Fahaizana
1 Fianarana teny Frantsay
2 Fianarana teny Englisy
3 Fianarana teny Sinoa

Hira hira
1 Mahaleo
2 Ambondrona
3e partie
4e partie
5 tsy azo adika

Iza moa izahay
1 Faly
2 Niaina
3 Ravik
4
5
6

Fanomezana

 

MALAGASY                                                          

1. Ny tsara                                                                 

·                    Mahay mandray olona                                        

·                    Matahotra an'Andriamanitra sy ny razana                       

·                    Ny vola tsy ambony noho ny olona                                 

·                    Firaisan-kina                                                                      

 2. Ny ratsy                                        

·                    Tsy mety miova toe-tsaina : mahay tekinika  dia mamokatra be dia be                                           

·                    Ory hava-manana                                                

·                    Very ny fihavanana : lasa fihatsaram-belatsihy        

·                    Saro-tahotra

·                    Kamo be tenda

·                    Tsy misy fiatohana : ny hohanina anio tadiavina

 3. Fiovana takiana                                                                      

·                    Mahay taratasy sy tekinika, ary mampihatra  

·                    Mitsinjo lavitra ka mampitombo ny vokatra sy manatsara azy.    

·                    Ny fahasalamana, fanabeazana

·                    Ny hatsembohana no ihinanana

·                    Miova toe-tsaina: mifindra monina

 

 

 

MODERINA

 1. Ny tsara

·                    Mahay mamaky teny sy manoratra

·                    Mahay tekinika

·                    Mahay mamokatra sy mivarotra

·                    Mitsinjo lavitra

 2. Ny ratsy

·                    Ny vola no ambonin'ny zavatra sy  olona rehetra

·                    Mifampiolonolona

·                    Samy maka ho azy

 3. Fiovana takiana

·                    Firaisan-kiana eny an-tanàna

·                    Miady amin'ny fitiavan-tena

suivant.gif (270 octets)