Malagasy manampy

 

>>>>>>

Izao ny vaovao :

Raha misy ny lahatsoratra tianao avoaka eto sady ho vakin'ny be sy ny maro, dia alefaso ao @

web@madawel.com

Dia mametraka fisaorana mialoha.

 


Azo asiana sary izay tianao ampisehona :